Kiekvienoje Epamokėlėje rasite:

Savaitinius veiklų planus.  Šį projektą kuria ikimokyklinio ugdymo pedagogai-praktikai, etno muzikos mokytoja bei kineziterapeutė – savo sričių profesionalai, kurių veiklų įdėjos tampa animuotomis, žaismingomis ir patraukliomis Epamokėlėmis. Pamokėlės turinys skirtas vaikams, o ikimokyklinio ugdymo mokytojui tai – papildoma ugdymo priemonė, padedanti sumažinti pasiruošimo veikloms krūvį. Epamokėlės, kaip skaitmeninis turinys, pasiteisina mokantis ir grupėje, ir nuotoliniu būdu.

Vaikams pritaikytą įtraukiąją video medžiagą. Spalvingi animatorių pritaikytas ugdomasis turinys, pasakaitės, dainelės, užduotėlės, etno muzikos pamokėlės, veiklos fiziniam lavinimui.

Vaikų pasiekimų vertinimo formas

Epamokėlės yra kuriamos remiantis „Ikimokyklinio ugdymo pasiekimų aprašu“ ir siekiant ugdyti skirtingas vaikų kompetencijas bei orientuojantis į metinius įstaigų ugdymo planus.

Kviečiame susipažinti su visu Epamokėlių ir savaitinių veiklos planų temų sąrašas 2021-2022 mokslo metais:

  „Vandens mėnuo“
  „Aktyvūs žaidimai lauke. Skaitome, rašome, skaičiuojame ir geriname šnekamąją kalbą lauke“
  „Gėlės ir žolelės. Medžiai ir krūmai“
  „Aš darželyje“
  „Rudens gėrybės“
  „Mandagumas ir draugystė“
  „Kalėdoms artėjant“
  „Žiema: orai, pramogos ir apranga“
  „Apie Lietuvą“
  „Žemė – mūsų namai“
  „Skaitymo džiaugsmas“
  „Saugus eismas“
  „Profesijos“
  „Apie šeimą“
  „Vabalėliai ir vabzdžiai“
  „Kosmoso platybės“

Be Epamokėlių bendrosioms kompetencijos lavinti taip pat rengimos:

  etno muzikos pamokėles;
  kineziterapijos pamokėles;
  pasakas, skirtą vaikų emociniam intelektui lavinti.

VIP NARIAI VISU TURINIU PAGAL AMŽIAUS GRUPES NAUDOJASI NEMOKAMAI!
VIP NARYSTĖS ČIA->>

Darželiams