KOMPLEKTAS - Įvadas į istorijos mokslą

Mokymai, kurie įeina į rinkinį:


Priskirti

Dėmesio! Šis komplektas yra įtrauktas į Nacionalinės Švietimo Agentūros (NŠA) skaitmeninių mokymo priemonių sąrašą ir atitinka reikalavimus keliamus skaitmeniniams mokymo(si) ištekliams, priemonėms, informacinių ir komunikacinių technologijų įrangai įsigyti ir mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijai tobulinti patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 1532

Nauda mokytojams iš šio Komplekto:

  • Pamokos turinys atitinka bendrąsias dalyko programas, sutaupomas laikas pamokoms ruoštis.
  • Paįvairina šiuolaikinę pamoką bei skatina mokinių motyvaciją.
  • Turinys tinka tiek pamokos įvadui, tiek apibendrinimui.
  • Epamoką galima stabdyti bet kuriuo momentu ir interpretuoti savaip temos medžiagą, turinį panaudojant kaip vieną iš galimų variantų.
  • Pamoką galima peržiūrėti daugybę kartų.

Mokiniams svarbi šiame Komplekte pateikiama informacija, nes:

  • Patraukliai pateiktas mokymosi turinys, kuris tinka visų mokymosi stilių mokiniams.
  • Nuoseklumas, visi gauna tokio paties tipo mokymą, tiek dalyvaujantys pamokoje, tiek nedalyvaujantys dėl tam tikrų priežasčių.
  • Turinys tinka savarankiškam mokymuisi

Gintarė Tytmonienė

gintare tytmoniene

LEKTORĖ

Istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytoja metodininkė. Dorinio ugdymo (etikos) mokytoja.

Mokymai
7

Pedagogas.lt

pedagogas.lt
Pedagogas.lt –tai nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo mokymai, kursai ir seminarai (webinarai) pedagogams.