KOMPLEKTAS - Susitikimai su muzika

Mokymai, kurie įeina į rinkinį:


Priskirti

Dėmesio! Šis rinkinys yra įtrauktas į Nacionalinės Švietimo Agentūros (NŠA) skaitmeninių mokymo priemonių sąrašą ir atitinka reikalavimus keliamus skaitmeniniams mokymo(si) ištekliams, priemonėms, informacinių ir komunikacinių technologijų įrangai įsigyti ir mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijai tobulinti patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 1532

 

Nauda mokytojams iš šio Komplekto:

  • Muzikos Epamokos sukurtos pagal Muzikos ugdymo bendrąją programą.  
  • Mokytojai vienoje epamokoje ras ir kūrybines užduotis, ir vaizdinę medžiagą, ir muzikos pavyzdžius, diskusines temas kritiniam mąstymui, kas palengvins  ruošiantis pamokai.
  • Epamokos sukurtos pagal Rasos Malikėnienės parengtą vadovėlį „Muzikos labirintai“ 5 klasei, tačiau pamokos papildytos įdomiais faktais, žaidybine ritmika, smagiomis dainomis, kūrybinėmis užduotimis, kurias atliekant po vieną mokiniai atskleis savo mąstymo išskirtinumą, o dirbant grupėse, mokysis komandinio darbo, bendradarbiavimo. 
     

Mokiniams svarbi šiame Komplekte pateikiama informacija, nes:

  • Muzikos Epamokos mokiniams pristatomos lengvai, žaismingai, suprantamai.
  • Naudojant jas pamokų metu mokiniai efektyviau įsisavins medžiagą, savo turimas žinias pritaikys kūrybinėse užduotyse, kurios labiau motyvuos domėtis muzika, o įgytą patirtį panaudos kasdieniniame gyvenime.
  • Pateikti ritminiai pratimai, kūrybiniai žaidimai, vaizdinė medžiaga, muzikos pavyzdžiai išlaikys mokinių smalsumą ir pozityvią nuotaiką. 

Violeta Serbintienė

violeta serbintiene

LEKTORĖ

Muzikos mokytoja metodininkė, turiu 31 metų muzikos mokymo patirtį mokykloje, muzikos mokau 5-12 klasėse.

Mokymai
22

Pedagogas.lt

pedagogas.lt
Pedagogas.lt –tai nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo mokymai, kursai ir seminarai (webinarai) pedagogams.