Skaitinės nelygybės

 • 1.
  Instrukcija (mokytojui)
  0:00:12
 • 2.
  Pirmoji skaitinės nelygybės savybė
  0:02:21
 • 3.
  Užduotis
  0:00:19
 • 4.
  Antroji skaitinės nelygybės savybė
  0:01:10
 • 5.
  Trečioji nelygybių savybė
  0:01:45
 • 6.
  Pamokos apibendrinimas
  0:00:16


Dėmesio! Ši Epamoka yra įtraukta į Nacionalinės Švietimo Agentūros (NŠA) skaitmeninių mokymo priemonių sąrašą ir atitinka reikalavimus keliamus skaitmeniniams mokymo(si) ištekliams, priemonėms, informacinių ir komunikacinių technologijų įrangai įsigyti ir mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijai tobulinti patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 1532

Klasė: 8

Uždaviniai: 1. Sužinoti skaitinių nelygybių savybes ir įsitikinti, kad prie teisingos nelygybės abiejų pusių pridedant (iš abiejų pusių atimant) po tą patį skaičių, gaunama teisinga nelygybė, teisingos nelygybės abi puses dauginant (dalijant) iš to paties teigiamo skaičiaus gaunama teisinga nelygybė bei teisingos nelygybės abi puses dauginant (dalijant) iš to paties neigiamo skaičiaus, nelygybės ženklas keičiamas priešingu.

Užduotys – dvi. Klasėje mokiniai atliks įsivertinimo užduotį refleksijai (užduotis gali būti vertinama kaupiamuoju vertinimu). Kita – pamokos refleksijai, taikydami De Bono 6 kepuraičių metodą  aptarti pamoką ir įtvirtinti pamokos žinias.  

Įsigykite matematikos Epamoką ir dovanų gaukite visas mokytojos sukurtas užduotis, pritaikytas kiekvienai Epamokai!

05 min + papildoma medžiaga + klausimai lektoriui
(Nėra balsų)

KOMENTARAI
0
PERŽIŪROS
35

Dovilė Žigienė

dovile zigiene

LEKTORĖ

Matematikos ir informacinių technologijų mokytoja, patirtis 5 metai (Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija). Projekto „Prisijungusi Lietuva“ lektorė, patirtis 1 m. Microsoft office 365 teams ir grafinės pl

Mokymai
10

Pedagogas.lt

pedagogas.lt
Pedagogas.lt –tai nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo mokymai, kursai ir seminarai (webinarai) pedagogams.