DARŽELIAMS: narystės įsigijimas/aktyvavimas

Dėl narystės įstaigai (video epamokėlės + paruošti savaitiniai ugdymo planai visoms amžiaus grupėms) susisiekite
su Violeta, +370 622 100 10, violeta@pedagogas.lt

1. Ką duoda ši narystė:

  • Pirmiausia ir svarbiausia - mažesnį krūvį Pedagogams!
  • Kassavaitinius veiklų planus (pildoma kiekvieną mėnesį);
  • Juos papildančias video pamokėles vaikams;
  • Papildomą medžiagą fizinio lavinimo ir muzikos veikloms.

2. Kuo ypatingi mūsų planai ir pamokėlės?

  • Juose susisteminti veiklos planai pagal amžiaus grupes (1,5-3 m., 3-5 m., 5-7 m.);
  • Parengti pagal „Ikimokyklinio ugdymo pasiekimų aprašą“ bei  „Ikimokyklinio ugdymo metodines rekomendacijas“;
  • Pridedamos vaikų pasiekimų vertinimo formos pagal visas kompetencijų sritis;
  • Planai bei juos papildančios Epamokėlės kuriami remiantis diferencijuoto ugdymo, ugdymo per patyrimą metodais;
  • Planai pateikiami patogiu word formatu: juos galite esant poreikiui  lengvai kopijuoti į el. dienyną, pritaikyti pagal savo poreikius, pildyti.

3. Kiek galioja narystė?

  • Narystė galioja metus laiko.
Vaikų amžiaus grupė
Kaina
(12 mėn.)
Kiekis
3-5 m. amžiaus vaikų pedagogams
95 € 199 €
5-7 m. amžiaus vaikų pedagogams
95 € 199 €
1,5-3 m. amžiaus vaikų pedagogams
95 € 199 €