1. JONO BILIŪNO gyvenimo ir kūrybos apžvalga

 • 1.
  Jono Biliūno gyvenimo kelias
  0:02:29
 • 2.
  J. Biliūnas – lyrinės prozos pradininkas
  0:01:37
 • 3.
  J. Biliūno kūrybos apžvalga
  0:00:25
 • 4.
  Užduotis
  0:00:30
 • 5.
  Apibendrinimas
  0:01:09

Priskirti

Klasės: 11, 12

Uždavinys:

Apžvelgti svarbiausius J. Biliūno gyvenimo faktus ir kūrybinį palikimą.

6 min.
+ Klausimai lektoriui

Jūratė Vosylienė

Lektorė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Mokymai
11

Pedagogas.lt

pedagogas.lt
Pedagogas.lt –tai nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo mokymai, kursai ir seminarai (webinarai) pedagogams.