Algirdas ir Kęstutis

 • 1.
  Įvadas
  0:00:47
 • 2.
  LDK politinė padėtis iki Algirdo ir Kęstučio atėjimo į valdžią
  0:01:45
 • 3.
  Algirdo ir Kęstučio santykiai su kaimynais
  0:02:30
 • 4.
  Pirma užduotis
  0:00:10
 • 5.
  LDK teritorijos plėtra
  0:00:30
 • 6.
  Antra užduotis
  0:00:18
 • 7.
  Apibendrinimas
  0:01:14
 • 8.
  Trečia užduotis
  0:00:33

Priskirti

Klasė: 8

Uždaviniai:

 1. nurodyti Lietuvos valstybės raidos ypatumus valdant Algirdui ir Kęstučiui;
 2. 3-4 argumentais apibūdinti LDK santykius su kaimyninėmis valstybėmis;
 3. nurodyti kaip kito LDK teritorijos ir gyventojų santykis.

Klasės darbas:

pamokoje mokiniai susipažins su Algirdo ir Kęstučio valdymo ypatumais; apibūdins santykius su kryžiuočiais, Maskvos kunigaikštyste ir totoriais; paaiškins, kodėl Algirdas ir Kęstutis nepriėmė krikšto; kaip augo LDK teritorija, o su jos augimu, kaip keitėsi gyventojų sudėtis.

 

Vertinimų komentarai

Tomas

7 min.
+ Papildoma medžiaga
+ Klausimai lektoriui

Pedagogas.lt

pedagogas.lt
Pedagogas.lt –tai nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo mokymai, kursai ir seminarai (webinarai) pedagogams.