Ana Frank. Dienoraštis ir istorinis kontekstas.

 • 1.
  Instrukcija (mokytojui)
  0:00:23
 • 2.
  Istorinis kontekstas
  0:02:53
 • 3.
  Užduotis
  0:00:24
 • 4.
  Užduoties atsakymas
  0:00:37
 • 5.
  Ana Frank
  0:03:13
 • 6.
  Užduotis įsivertinimui
  0:00:41
 • 7.
  Literatūros rekomendacijos
  0:01:15

Priskirti

Dėmesio! Ši Epamoka yra įtraukta į Nacionalinės Švietimo Agentūros (NŠA) skaitmeninių mokymo priemonių sąrašą ir atitinka reikalavimus keliamus skaitmeniniams mokymo(si) ištekliams, priemonėms, informacinių ir komunikacinių technologijų įrangai įsigyti ir mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijai tobulinti patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 1532

Klasė: 8, 9

Pamokos tema: Ana Frank. Dienoraštis ir istorinis kontekstas. 

Uždaviniai: sužinoti apie Anos Frank asmenybę; susipažinti su XX amžiaus istorijos dalimi – holokaustu;  sužinoti apie Anos Frank dienoraščio išskirtinumą.

Užduotys: pirmoji – diskusinis klausimas, kurio tikslas paskatinti mokinius mąstyti apie holokaustą; antroji – asmeninio laiško rašymas, kurio tikslas paskatinti ryšio su Anos Frank asmenybe pajautimą bei apibendrinti temą.

Vertinimų komentarai

Joana
Tikėjausi daugiau užduočių.

Sigita

Ingrida

Diana

Klaipėdos

Asta
Puikiai

Ramutė

Aušra

Loreta

+ Klausimai lektoriui

Indrė Šadvilaitė

indre sadvilaite

Lietuvių kalbos mokytoja.

Mokymai
25

Pedagogas.lt

pedagogas.lt
Pedagogas.lt –tai nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo mokymai, kursai ir seminarai (webinarai) pedagogams.