Antanas Baranauskas

 • 1.
  Įvadas
  0:00:31
 • 2.
  Antano Baranausko biografija
  0:08:02
 • 3.
  Pirma užduotis
  0:00:27
 • 4.
  Antano Baranausko asmenybė
  0:02:20
 • 5.
  Antra užduotis
  0:00:23
 • 6.
  Apibendrinimas
  0:01:27

Priskirti

Klasės: 11, 12

Uždaviniai:

 1. susipažinti su Antano Baranausko biografija ir asmenybe;
 2. pasiruošti nagrinėti poemą „Anykščių šilelis“.

Klasės darbas:

pamokoje mokiniai susipažins su Antano Baranausko asmenybe ir biografijos detalėmis, atlikę užduotis, sukaups informacijos apie poeto gyvenamo meto istorinę ir kultūrinę aplinką, taip pat skaitydami Viktorijos Daujotytės straipsnį pasiruoš nagrinėti poemą „Anykščių šilelis“.

13 min.
+ Papildoma medžiaga
+ Klausimai lektoriui

Pedagogas.lt

pedagogas.lt
Pedagogas.lt –tai nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo mokymai, kursai ir seminarai (webinarai) pedagogams.