Antano Škėmos biografijos ir kūrybos apžvalga

 • 1.
  Įvadas
  0:00:26
 • 2.
  Antano Škėmos biografija
  0:06:10
 • 3.
  Antanas Škėma Vokietijoje ir JAV
  0:03:31
 • 4.
  Antano Škėmos bičiulių mintys apie rašytoją
  0:01:07
 • 5.
  Užduotis
  0:00:47
 • 6.
  Apibendrinimas
  0:01:17

Priskirti

Klasė: 11, 12

Uždaviniai:

 1. susipažinti su Antano Škėmos biografija, prisiminimais ir asmenybe;
 2. atsirinkti tas gyvenimo detales, kurios atsikartoja jo romane „Balta drobulė“.

Klasės darbas:

pamokoje mokiniai susipažins su Antano Škėmos biografijos faktais, išgirs daug cituojamo teksto iš autobiografijos, nes paties rašytojo žodžiai taikliausiai atskleidžia jo asmenybę. Taip pat fiksuos svarbiausias rašytojo gyvenimo detales, prisiminimus, asmenybės bruožus. Ši medžiaga bus naudinga nagrinėjant romaną „Balta drobulė“. Atlikę užduotis pasiruoš lyginti Antano Škėmos ir Antano Garšvos biografijas.

13 min.
+ Papildoma medžiaga
+ Klausimai lektoriui

Pedagogas.lt

pedagogas.lt
Pedagogas.lt –tai nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo mokymai, kursai ir seminarai (webinarai) pedagogams.