Ar muzika visada buvo užrašoma?

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

Instrukcija (mokytojui)

1/3

00:00:18

Muzikos raštas

2/3

00:05:43

Užduotis

3/3

00:01:42

Dėmesio! Ši Epamoka yra įtraukta į Nacionalinės Švietimo Agentūros (NŠA) skaitmeninių mokymo priemonių sąrašą ir atitinka reikalavimus keliamus skaitmeniniams mokymo(si) ištekliams, priemonėms, informacinių ir komunikacinių technologijų įrangai įsigyti ir mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijai tobulinti patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 1532

Klasė: 5, 6. 

Uždaviniai: mokiniai sužinos apie rašto įvairovę, susipažins su  kūno perkusija.  

Užduotys: klasėje mokiniai atliks smagią improvizaciją kūno perkusija, refleksijos užduotyje trijų dalių užduotis išmaniaisiais įrenginiais. Nuoroda apačioje. 

https://www.educandy.com/site/resource.php?activity-code=31a99

Lektoriai