Atrama ir judėjimas: žmogaus griaučiai

 • 1.
  Įvadas
  0:00:17
 • 2.
  Griaučiai
  0:01:42
 • 3.
  Griaučių funkcijos
  0:01:47
 • 4.
  Griaučių sudėtis ir sandara
  0:03:09
 • 5.
  Kaulų jungtys
  0:01:17
 • 6.
  Užduotis
  0:00:38
 • 7.
  Apibendrinimas
  0:00:39


Klasė: 9

Uždaviniai:

 1. Aptarti, kokios yra griaučių funkcijos;
 2. Išsiaiškinti, kurie kaulai sudaro ašinius, o kurie – galūnių kaulus;
 3. Gebėti atskirti skirtingų rūšių kaulus ir trijų tipų kaulų jungtis.

Dėmesio! Epamokos yra įtrauktos į Nacionalinės Švietimo Agentūros (NŠA) skaitmeninių mokymo priemonių sąrašą ir atitinka reikalavimus keliamus skaitmeniniams mokymo(si) ištekliams, priemonėms, informacinių ir komunikacinių technologijų įrangai įsigyti ir mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijai tobulinti patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 1532

9 min.
+ Klausimai lektoriui

Pedagogas.lt

pedagogas.lt
Pedagogas.lt –tai nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo mokymai, kursai ir seminarai (webinarai) pedagogams.