Atsinaujinantieji energijos šaltiniai Lietuvoje

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

Įvadas

1/13

00:00:25

Atsinaujinantys energijos šaltiniai Lietuvoje

2/13

00:01:15

Vandens energija

3/13

00:00:58

Pirma užduotis

4/13

00:00:18

Vėjo energija

5/13

00:01:10

Antra užduotis

6/13

00:00:44

Saulės energija

7/13

00:00:41

Trečia užduotis

8/13

00:00:15

Geoterminė energija

9/13

00:00:58

Biomasė

10/13

00:00:30

Biodujos

11/13

00:00:33

Apibendrinimas

12/13

00:01:22

Įtvirtinimo užduotis

13/13

00:01:11

Klasė: 10

Uždavinys:

mokėti apibūdinti Lietuvos atsinaujinančius energijos šaltinius – vandens, vėjo, saulės, geoterminę energijas, biomasę ir biodujas. Įvardyti po 2-4 ypatumus.