Atstumas tarp koordinačių plokštumos taškų

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

Įvadas

1/6

00:00:27

Taško koordinatė koordinačių plokštumoje

2/6

00:03:10

Užduotis

3/6

00:01:06

Atstumas tarp koordinačių plokštumos taškų

4/6

00:03:33

Užduotis

5/6

00:00:33

Apibendrinimas

6/6

00:01:02

Klasė: 9

Uždaviniai:

  1. mokėti pasakyti taško koordinates ir mokėti pažymėti tašką koordinačių plokštumoje, kai yra žinomos koordinatės;
  2. mokėti rasti atstumą tarp dviejų taškų koordinačių plokštumoje;
  3. mokėti rasti atkarpos, esančios koordinačių plokštumoje, vidurio taško koordinates.

Dėmesio! Epamokos yra įtrauktos į Nacionalinės Švietimo Agentūros (NŠA) skaitmeninių mokymo priemonių sąrašą ir atitinka reikalavimus keliamus skaitmeniniams mokymo(si) ištekliams, priemonėms, informacinių ir komunikacinių technologijų įrangai įsigyti ir mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijai tobulinti patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 1532

Mokymo medžiaga

Papildomai gaunate

  • Papildoma medžiaga
  • Klausimai lektoriui