Atstumas tarp skaičių tiesės taškų

 • 1.
  Įvadas
  0:00:21
 • 2.
  Taško koordinatė skaičių tiesėje
  0:02:51
 • 3.
  Užduotis
  0:00:45
 • 4.
  Atstumas tarp skaičių tiesės ir taškų
  0:03:08
 • 5.
  Užduotis
  0:00:48
 • 6.
  Apibendrinimas
  0:00:57

Priskirti

Klasė: 9

Uždaviniai:

 1. Prisiminti, kaip pažymėti nurodytą tašką skaičių tiesėje;
 2. Mokėti rasti atstumą tarp dviejų taškų skaičių tiesėje;
 3. Mokėti rasti atkarpos, esančios skaičių tiesėje, vidurio taško koordinates.

Klasės darbas:

Pamokoje mokiniai braižydami skaičių tiesę prisimins, kaip rasti koordinatę taško, kuris jau yra pažymėtas skaičių tiesėje bei kaip pažymėti skaičių tiesėje tašką, kai yra žinoma koordinatė. Taip pat išmoks suskaičiuoti atstumą tarp dviejų skaičių tiesės taškų ir kaip rasti atkarpos vidurio taško koordinatę.

8 min.
+ Klausimai lektoriui

Pedagogas.lt

pedagogas.lt
Pedagogas.lt –tai nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo mokymai, kursai ir seminarai (webinarai) pedagogams.