Bendrinė kalba ir tarmės

 • 1.
  Instrukcija (mokytojui)
  0:00:25
 • 2.
  Aukštaičių ir žemaičių tarmių skirtumai
  0:00:43
 • 3.
  Užduotis
  0:01:24
 • 4.
  Bendrinė kalba
  0:01:25

Priskirti

Dėmesio! Ši Epamoka yra įtraukta į Nacionalinės Švietimo Agentūros (NŠA) skaitmeninių mokymo priemonių sąrašą ir atitinka reikalavimus keliamus skaitmeniniams mokymo(si) ištekliams, priemonėms, informacinių ir komunikacinių technologijų įrangai įsigyti ir mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijai tobulinti patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 1532

Klasė: 5, 6

Pamokos tema: Bendrinė kalba ir tarmės

Uždaviniai: 1. Paaiškinti, kuo tarmės skiriasi nuo bendrinės kalbos.  2. Ugdyti suvokimą, kad tarmės- tai kalbos turtas. 3. Mokyti atpažinti aukštaičių ir žemaičių tarmes.

Užduotys: Pateikiama viena užduotis: paklausyti tarmiškų pasakojimų įrašų ir grupėse ar porose pasitarus surasti 3-5 aukštaičių ir žemaičių tarmių skirtumus. 

Papildoma literatūra: Papildoma informacija apie kiekvieną patarmę su video ir audio įrašais : http://www.xn--altiniai-4wb.info/index/details/331
 

3 min.
+ Klausimai lektoriui

Žilvija Motusienė

zilvija motusiene

Lektorė

Esu lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja. Darbo patirtis mokykloje 15 metų.

Mokymai
11

Pedagogas.lt

pedagogas.lt
Pedagogas.lt –tai nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo mokymai, kursai ir seminarai (webinarai) pedagogams.