Bizantija

 • 1.
  Įvadas
  0:00:16
 • 2.
  Bizantijos istorinė apžvalga
  0:02:32
 • 3.
  Užduotis
  0:01:14
 • 4.
  Bizantijos menas
  0:02:15
 • 5.
  Užduotis
  0:01:06
 • 6.
  Apibendrinimas
  0:01:00
 • 7.
  Bizantija

Priskirti

Klasė: 8

Uždaviniai:

 1. išskirti Bizantijos ypatybes, kurios ją skyrė nuo viduramžių Vakarų Europos valstybių;
 2. apibūdinti Bizantijos meno pasiekimus.

Klasės darbas:

pamokoje trumpai aptarus Bizantijos istoriją, mokiniai susipažins su imperijos valdymo ypatumais. Taip pat bus pristatomi Bizantijos meno pasiekimai: bizantiškojo stiliaus architektūros paminklai, mozaikos, ikonos.

8 min.
+ Papildoma medžiaga
+ Klausimai lektoriui

Pedagogas.lt

pedagogas.lt
Pedagogas.lt –tai nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo mokymai, kursai ir seminarai (webinarai) pedagogams.