Bolševikų įsigalėjimas Rusijoje

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

Instrukcija (mokytojui)

1/7

00:00:31

Vasario Revoliucija

2/7

00:03:15

Bolševikai

3/7

00:00:51

Spalio perversmas

4/7

00:01:06

Užduotis

5/7

00:01:14

Pilietinis karas

6/7

00:01:12

Įtvirtinimo užduotis

7/7

00:01:01

Klasė: 10

Uždaviniai:

  1. Suprasti priežastis, kurios paskatino Vasario ir Spalio revoliucijas, taip pat aptarti su revoliucijomis susijusius asmenis;
  2. Išsiaiškinti, kas buvo bolševikai ir kokiais būdais jie kūrė pirmąją komunistinę valstybę pasaulyje – Sovietų Rusiją.
     

Lektoriai