Cheminiai elementai, jų ženklai ir paplitimas. Cheminiai elementai, sudarantys žmogų, Žemę ir planetas

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

Įvadas

1/6

00:00:21

Cheminiai elementai ir jų ženklai

2/6

00:01:33

Užduotis

3/6

00:00:22

Cheminių elementų paplitimas

4/6

00:01:12

Užduotis

5/6

00:00:18

Apibendrinimas

6/6

00:00:30

Klasė: 8

Uždaviniai:

  1. savais žodžiais apibūdinti cheminio elemento sąvoką;
  2. naudojantis periodine elementų lentele atpažinti elementų simbolius;
  3. pateikti 3-5 gamtoje paplitusių elementų pavyzdžius.

Dėmesio! Epamokos yra įtrauktos į Nacionalinės Švietimo Agentūros (NŠA) skaitmeninių mokymo priemonių sąrašą ir atitinka reikalavimus keliamus skaitmeniniams mokymo(si) ištekliams, priemonėms, informacinių ir komunikacinių technologijų įrangai įsigyti ir mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijai tobulinti patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 1532