Dailės žanrai: istorinis, religinis, mitologinis.

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

Instrukcija (mokytojui)

1/5

00:00:16

Istorinis žanras

2/5

00:05:31

Religinis žanras

3/5

00:01:50

Mitologinis žanras

4/5

00:04:54

Užduotis

5/5

00:00:50

Dėmesio! Ši Epamoka yra įtraukta į Nacionalinės Švietimo Agentūros (NŠA) skaitmeninių mokymo priemonių sąrašą ir atitinka reikalavimus keliamus skaitmeniniams mokymo(si) ištekliams, priemonėms, informacinių ir komunikacinių technologijų įrangai įsigyti ir mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijai tobulinti patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 1532

Klasė: 6

Uždaviniai:

  1. Išmokti  vaizduojamosios dailės: buitinio, batalinio ir animalistinio žanro  terminus;
  2. Gebėti atpažinti ir įvardinti šiuos žanrus, charakteringus jų bruožus, analizuojant dailininkų kūrybą. 


 

Lektoriai

Bernadeta Petrauskytė

Bernadeta Petrauskytė

Esu aktyviai dirbanti ir kurianti dailės, meno istorijos ir keramikos mokytoja. Penkis pastaruosius metus dirbu mokykloje ir dalyvauju meno projektuose su įvairaus amžiaus vaikais. Niekad nesustoju mo

Daugiau apie lektorių