Dailės žanrai: natiurmortas, portretas ir autoportretas. | Epamokos.pedagogas.lt

Dailės žanrai: natiurmortas, portretas ir autoportretas.

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

Instrukcija (mokytojui)

1/7

00:00:20

Natiurmortas

2/7

00:04:59

Portretas

3/7

00:02:41

Autoportretas

4/7

00:02:14

Apibendrinimas

5/7

00:00:34

Užduotis

6/7

00:00:43

Įvertinkite žiūrėtą mokymą

7/7

Dėmesio! Ši Epamoka yra įtraukta į Nacionalinės Švietimo Agentūros (NŠA) skaitmeninių mokymo priemonių sąrašą ir atitinka reikalavimus keliamus skaitmeniniams mokymo(si) ištekliams, priemonėms, informacinių ir komunikacinių technologijų įrangai įsigyti ir mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijai tobulinti patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 1532

Klasė: 6

Uždaviniai: 1. Išmokti vaizduojamosios dailės  - natiurmorto, portreto ir autoportreto  žanro  terminus. 2. Gebėti atpažinti ir įvardinti šiuos žanrus, charakteringus jų bruožus, analizuojant dailininkų kūrybą.

Užduotis: sukurti autoportretą įsikūnijant  į Renesanso laikotarpį ir pavaizduoti save kaip kilmingą karališkosios šeimos narį ar patį karalių ir karalienę.

 

Lektoriai

Bernadeta Petrauskytė

Bernadeta Petrauskytė

Esu aktyviai dirbanti ir kurianti dailės, meno istorijos ir keramikos mokytoja. Penkis pastaruosius metus dirbu mokykloje ir dalyvauju meno projektuose su įvairaus amžiaus vaikais. Niekad nesustoju mo

Daugiau apie lektorių

Atsiliepimai