Dailės žanrai. Peizažas ir jo rūšys: marinistinis ir urbanistinis. | Epamokos.pedagogas.lt

Dailės žanrai. Peizažas ir jo rūšys: marinistinis ir urbanistinis.

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

Instrukcija (mokytojui)

1/8

00:00:16

Kas yra peizažas?

2/8

00:02:21

Peizažų pavyzdžiai

3/8

00:02:19

Marinistiniai peizažai

4/8

00:02:22

Urbanistiniai peizažai

5/8

00:00:59

Apibendrinimas

6/8

00:00:21

Užduotis

7/8

00:00:39

Įvertinkite žiūrėtą mokymą

8/8

Dėmesio! Ši Epamoka yra įtraukta į Nacionalinės Švietimo Agentūros (NŠA) skaitmeninių mokymo priemonių sąrašą ir atitinka reikalavimus keliamus skaitmeniniams mokymo(si) ištekliams, priemonėms, informacinių ir komunikacinių technologijų įrangai įsigyti ir mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijai tobulinti patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 1532

Klasė: 

Uždaviniai: 1. Išmokti  vaizduojamosios dailės -  peizažo žanro ir jo rūšių terminus. 2. Gebėti apibūdinti šio žanro charakteringus bruožus, atpažinti ir įvardinti peizažo žanrą kalbant apie dailininkus ir jų kūrybą. 

Užduotis: sukurti piešinį pasirenkant vieną iš galimų peizažo rūšių.
 

Lektoriai

Bernadeta Petrauskytė

Bernadeta Petrauskytė

Esu aktyviai dirbanti ir kurianti dailės, meno istorijos ir keramikos mokytoja. Penkis pastaruosius metus dirbu mokykloje ir dalyvauju meno projektuose su įvairaus amžiaus vaikais. Niekad nesustoju mo

Daugiau apie lektorių

Atsiliepimai