Definite and Indefinite Articles

 • 1.
  Įvadas
  0:00:28
 • 2.
  Nežymimasis artikelis – a-an
  0:01:45
 • 3.
  Užduotis
  0:00:28
 • 4.
  Žymimasis artikelis – The
  0:00:57
 • 5.
  Užduotis
  0:00:32
 • 6.
  Apibendrinimas
  0:00:36

Priskirti

Klasė: 3

Uždaviniai: 

 1. apibrėžti artikelių reikšmę anglų kalboje;
 2. gebėti atpažinti žymimuosius ir nežymimuosius artikelius;
 3. išmokti taisyklingai naudoti artikelius a/an/the.

Klasės darbas:
apibrėžiami skirtumai tarp žymimųjų ir nežymimųjų artikelių. Aptariamas artikelių vartojimas anglų kalboje.
 

4 min.
+ Papildoma medžiaga
+ Klausimai lektoriui

Pedagogas.lt

pedagogas.lt
Pedagogas.lt –tai nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo mokymai, kursai ir seminarai (webinarai) pedagogams.