Didžioji Prancūzijos revoliucija

 • 1.
  Įvadas
  0:00:59
 • 2.
  Apšvieta
  0:03:21
 • 3.
  Didžioji Prancūzijos revoliucija
  0:05:46
 • 4.
  Pirma užduotis
  0:01:07
 • 5.
  Apibendrinimas
  0:01:38
 • 6.
  Antra užduotis
  0:01:12

Priskirti

Klasė: 6

Uždaviniai:

 1. išsiaiškinti sąvoką „Apšvieta“; susipažinti su Apšvietos epochos pagrindinėmis idėjomis;
 2. susipažinti su pagrindiniais Apšvietos epochos veikėjais ir jų idėjomis;
 3. išsiaiškinti Prancūzijos revoliucijos priežastis, eigą, rezultatus;
 4. nurodyti DPR padarinius Europai.

Klasės darbas:

pamokoje mokiniai susipažins su „Apšvietos“ sąvoka ir pagrindinėmis Apšvietos epochos idėjomis; susipažins su pagrindiniais Apšvietos veikėjais ir jų skelbiamomis idėjomis; nurodys DPR priežastis, eigą, rezultatus; paaiškins kokią įtaką Europai padarė Didžioji Prancūzijos revoliucija.

14 min.
+ Papildoma medžiaga
+ Klausimai lektoriui

Sigita Bračkienė

sigita brackiene

Lektorė

- Istorijos mokytoja metodininkė, turinti 26 metus darbo patirties.
- Apdovanota Klaipėdos miesto mero padėkos raštu už puikų mokinių paruošimą konkursams.

Mokymai
12

Pedagogas.lt

pedagogas.lt
Pedagogas.lt –tai nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo mokymai, kursai ir seminarai (webinarai) pedagogams.