Dievo vardu: kryžiaus žygiai

 • 1.
  Įvadas
  0:00:37
 • 2.
  Kryžiaus žygiai
  0:02:37
 • 3.
  Pirma užduotis
  0:00:16
 • 4.
  Kryžiaus žygių eiga
  0:01:21
 • 5.
  Antra užduotis
  0:00:21
 • 6.
  Kryžiaus žygių padariniai
  0:02:12
 • 7.
  Trečia užduotis
  0:00:15
 • 8.
  Apibendrinimas
  0:01:17

Priskirti

Klasė: 8

Uždaviniai:

 1. susipažinti su viduramžiais vykusiais kryžiaus žygiais;
 2. pateikti 3-5 kryžiaus žygių priežastis;
 3. nurodyti 4-6 kryžiaus žygių padarinius, kurie pakeitė Europos socialinę, politinę, ekonominę, kultūrinę padėtį.

Klasės darbas:

pamokoje mokiniai susipažins su kryžiaus žygių sąvoka, įvardins kryžiaus žygių priežastis, papasakos eigą, nurodys padarinius, pakeitusius Europos gyvenimą.

9 min.
+ Papildoma medžiaga
+ Klausimai lektoriui

Pedagogas.lt

pedagogas.lt
Pedagogas.lt –tai nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo mokymai, kursai ir seminarai (webinarai) pedagogams.