Dinamika | Epamokos.pedagogas.lt

Dinamika

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

Instrukcija (mokytojui)

1/4

00:00:12

Kas yra dinamika

2/4

00:05:07

Užduotis

3/4

00:04:12

Įvertinkite žiūrėtą mokymą

4/4

Dėmesio! Ši Epamoka yra įtraukta į Nacionalinės Švietimo Agentūros (NŠA) skaitmeninių mokymo priemonių sąrašą ir atitinka reikalavimus keliamus skaitmeniniams mokymo(si) ištekliams, priemonėms, informacinių ir komunikacinių technologijų įrangai įsigyti ir mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijai tobulinti patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 1532

Klasė: 5, 6 

Pamokos tema: Dinamika 

Uždaviniai: išmokti dinamikos ženklus ir pritaikyti juos kūrinyje. 

Užduotys: Viena klasėje, aktyvus muzikos klausymas.

Antra, žinių įtvirtinimui: interaktyvi užduotis, reikia teisingai sudėlioti reikiamus terminus į vietas, nuoroda į užduotį: https://h5p.org/node/962721?feed_me=np

 

Lektoriai

Lina Jaskevičienė

Lina Jaskevičienė

23 metus dirbu muzikos mokytoja Vilniaus r. Rudaminos „Ryto“ gimnazijoje ir septintus metus Rudaminos vaikų lopšelio darželio „Ąžuoliukas“ muzikos vadovė.

Daugiau apie lektorių

Atsiliepimai