Fašistinė Italija

 • 1.
  Instrukcija (mokytojui)
  0:00:18
 • 2.
  Fašizmas ir Benito Musolinis
  0:03:24
 • 3.
  Užduotis 1 dalies apibendrinimui
  0:00:27
 • 4.
  Fašistinės jaunimo organizacijos
  0:01:53
 • 5.
  Užduotis žinių įtvirtinimui
  0:00:28


Dėmesio! Ši Epamoka yra įtraukta į Nacionalinės Švietimo Agentūros (NŠA) skaitmeninių mokymo priemonių sąrašą ir atitinka reikalavimus keliamus skaitmeniniams mokymo(si) ištekliams, priemonėms, informacinių ir komunikacinių technologijų įrangai įsigyti ir mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijai tobulinti patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 1532

Klasė: 10

Pamokos tema: Fašistinė Italija

Uždaviniai: 1. Išsiaiškinti Italijos fašistų atėjimo į valdžią priežastis;  2. Įvardijus fašizmo ideologijos svarbiausias idėjas ir bruožus, gebėti skirti fašizmą nuo nacizmo ir komunizmo.

Užduotys: 1. Pasiūlykite mokiniams A4 formato lape užrašyti žodį FAŠIZMAS. Panaudodami kiekvieną raidę jie turi aprašyti fašizmo ideologiją, fašistų partijos ir Musolinio veiklą. Šalia savo teksto gali nupiešti simbolių, pridėti nuotraukų, kurios geriau paaiškintų, kas būdinga fašizmui. Kad būtų aiškiau pridedamas pradėtas pildyti pavyzdys – Fašistinė Italija-Užduotis-1.

2. Fašistinė Italija-Užduotis-2 – užduoties kortelėse yra surašyti skirtingoms ideologijoms tinkantys teiginiai. Užduotis mokiniams – atskirti fašistines idėjas nuo nacistinių, komunistinių bei demokratinių idėjų.
 

Vertinimų komentarai

Nerijus

Rūta
Puiki pamoka. Ačiū

Rūta
Puiki pamoka su video , iliustracijomis ir aiškiai pateiktais klausimais skaidrėse. Mokytoja aiškiai , įtaigiai ir labai išraiškingai geba išdėstyti esminius dalykus. Ačiū.

Jevgenij

Kristina

Lina

Prokarenkienė

Loreta

Marija

+ Klausimai lektoriui

Rasa Stakauskaitė

rasa stakauskaite

Lektorė

Istorijos mokytoja, gidė ir edukatorė, programos „Renkuosi mokyti“ alumnė. Laisvalaikiu mėgsta pasivaikščiojimus gamtoje, keliauti ir groti altu, akademiniai interesai – semiotika ir paveldo studijos.

Mokymai
30

Pedagogas.lt

pedagogas.lt
Pedagogas.lt –tai nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo mokymai, kursai ir seminarai (webinarai) pedagogams.