Gediminas – lietuvių ir daugelio rusų karalius

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

Įvadas

1/6

00:00:41

Lietuva iki Gedimino atėjimo į valdžią

2/6

00:04:34

Pirma užduotis

3/6

00:00:09

Gedimino nuopelnai Lietuvai

4/6

00:00:42

Apibendrinimas

5/6

00:00:50

Antra užduotis

6/6

00:00:39

Klasė: 8

Uždaviniai:

  1. apibūdinti Gedimino laikų valstybės valdymą;
  2. paaiškinti, kad Gediminas sėkmingai kovojo su priešais naudodamas diplomatijos politiką;
  3. nurodyti 3-5 Gedimino nuopelnus Lietuvai.

Klasės darbas:

pamokoje mokiniai susipažins, kaip buvo valdoma Lietuva iki Gedimino, kaip Gediminui tapus LDK didžiuoju kunigaikščiu bus valdoma Lietuva; nurodys Gedimino valdymo ypatumus ir nurodys Gedimino nuopelnus Lietuvai.

Mokymo medžiaga

Papildomai gaunate

  • Papildoma medžiaga
  • Klausimai lektoriui