Gediminas – lietuvių ir daugelio rusų karalius

 • 1.
  Įvadas
  0:00:41
 • 2.
  Lietuva iki Gedimino atėjimo į valdžią
  0:04:34
 • 3.
  Pirma užduotis
  0:00:09
 • 4.
  Gedimino nuopelnai Lietuvai
  0:00:42
 • 5.
  Apibendrinimas
  0:00:50
 • 6.
  Antra užduotis
  0:00:39

Priskirti

Klasė: 8

Uždaviniai:

 1. apibūdinti Gedimino laikų valstybės valdymą;
 2. paaiškinti, kad Gediminas sėkmingai kovojo su priešais naudodamas diplomatijos politiką;
 3. nurodyti 3-5 Gedimino nuopelnus Lietuvai.

Klasės darbas:

pamokoje mokiniai susipažins, kaip buvo valdoma Lietuva iki Gedimino, kaip Gediminui tapus LDK didžiuoju kunigaikščiu bus valdoma Lietuva; nurodys Gedimino valdymo ypatumus ir nurodys Gedimino nuopelnus Lietuvai.

Vertinimų komentarai

Tomas

7 min.
+ Papildoma medžiaga
+ Klausimai lektoriui

Pedagogas.lt

pedagogas.lt
Pedagogas.lt –tai nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo mokymai, kursai ir seminarai (webinarai) pedagogams.