I Niutono dėsnis

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

Instrukcija (mokytojui)

1/7

00:00:32

Pirmasis Niutono dėsnis

2/7

00:05:33

Pirmojo Niutono dėsnio taikymas

3/7

00:01:15

Užduotis

4/7

00:00:17

Inertiškumas

5/7

00:01:48

Užduotis

6/7

00:00:38

Apibendrinimas

7/7

00:01:11

Klasė: 8

Uždaviniai:

  1. Įrodyti, kad rimtis ir tiesiaeigis tolyginis judėjimas yra tas pats inercijos atžvilgiu;
  2. Įvairius inercijos reiškinius aiškinti remiantis I Niutono dėsniu;
  3. Sieti inertiškumą ir masę.