Ieškome skaičiaus dalies ir ieškome viso skaičiaus, kai žinoma jo dalis

 • 1.
  Įvadas
  0:00:43
 • 2.
  Ieškome skaičiaus dalies
  0:03:18
 • 3.
  Pirma užduotis
  0:00:41
 • 4.
  Atsakymas
  0:00:26
 • 5.
  Ieškome viso skaičiaus, kai žinoma jo dalis
  0:01:37
 • 6.
  Antra užduotis
  0:00:48
 • 7.
  Atsakymas
  0:00:16
 • 8.
  Apibendrinimas
  0:00:29


Klasė: 6

Uždaviniai:

 1. mokėti sieti skaičiaus dalį reiškiančias trupmenas ir procentus;
 2. mokėti rasti skaičiaus dalį, kuri yra nurodyta trupmena ar procentais;
 3. mokėti rasti visą skaičių, kai žinoma skaičiaus dalis ir ją atitinkanti trupmena ar procentai.

Klasės darbas:

pamokoje mokiniai prisimins kuo siejasi skaičiaus dalis išreikšta paprastąja trupmena, dešimtaine trupmena ir procentais. Išmoks rasti skaičiaus dalį, kai yra nurodyta jo dalis trupmena ar procentais. Išmoks rasti visą skaičių, kai žinoma skaičiaus dalis ir ją atitinkanti trupmena ar procentai.

 

8 min.
+ Papildoma medžiaga
+ Klausimai lektoriui

Pedagogas.lt

pedagogas.lt
Pedagogas.lt –tai nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo mokymai, kursai ir seminarai (webinarai) pedagogams.