Ir tai menas! Grafiti, fotografija ir komiksai. | Epamokos.pedagogas.lt

Ir tai menas! Grafiti, fotografija ir komiksai.

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

Instrukcija (mokytojui)

1/6

00:00:13

Grafiti

2/6

00:04:01

Fotografija

3/6

00:03:12

Komiksai

4/6

00:03:07

Užduotis

5/6

00:00:50

Įvertinkite žiūrėtą mokymą

6/6

Dėmesio! Ši Epamoka yra įtraukta į Nacionalinės Švietimo Agentūros (NŠA) skaitmeninių mokymo priemonių sąrašą ir atitinka reikalavimus keliamus skaitmeniniams mokymo(si) ištekliams, priemonėms, informacinių ir komunikacinių technologijų įrangai įsigyti ir mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijai tobulinti patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 1532

Klasė: 6

Uždaviniai: 1. Suprasti grafičių, fotografijos ir komiksų terminus, gebėti juos taikyti kalbant apie dailininkus ir jų kūrybą. 2. Suprasti šių meno rūšių ištakas, charakteringus bruožus.

Užduotis: kūrybinė, kurioje mokiniai galės išbandys grafiti meno stilių.

 

Lektoriai

Bernadeta Petrauskytė

Bernadeta Petrauskytė

Esu aktyviai dirbanti ir kurianti dailės, meno istorijos ir keramikos mokytoja. Penkis pastaruosius metus dirbu mokykloje ir dalyvauju meno projektuose su įvairaus amžiaus vaikais. Niekad nesustoju mo

Daugiau apie lektorių