Jono Radvano „Radviliada“ (lietuvių herojinio epo paieškos, „Radviliados“, kaip herojinio epo, bruožai)

 • 1.
  Įvadas
  0:00:42
 • 2.
  Herojinis epas
  0:01:13
 • 3.
  Herojinio epo paieškos
  0:01:15
 • 4.
  Jono Radvano biografija
  0:01:16
 • 5.
  Radviliada
  0:03:42
 • 6.
  Užduotis
  0:00:41
 • 7.
  Apibendrinimas
  0:01:28

Priskirti

Klasės: 11,12

Uždaviniai: 

 1. apžvelgti lietuvių herojinio epo paieškas;
 2. susipažinti su Jono Radvano biografija;
 3. išnagrinėti „Radviliados“, kaip herojinio epo, bruožus.

Klasės darbas:

pamokoje mokiniai sužinos apie lietuvių herojinio epo paieškas, susipažins su Jono Radvano biografija bei nagrinės, kokie herojinio epo bruožai būdingi „Radviliadai“. Atlikę užduotis mokiniai gebės taikyti istorinį ir kultūrinį kontekstą rašydami samprotavimo rašinį.

10 min.
+ Papildoma medžiaga
+ Klausimai lektoriui

Pedagogas.lt

pedagogas.lt
Pedagogas.lt –tai nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo mokymai, kursai ir seminarai (webinarai) pedagogams.