Jurgio Savickio gyvenimo ir kūrybos apžvalga | Epamokos.pedagogas.lt

Jurgio Savickio gyvenimo ir kūrybos apžvalga

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

Įvadas

1/6

00:00:23

Jurgio Savickio gyvenimo kelias

2/6

00:03:54

J. Savickio kūrybos apžvalga

3/6

00:05:35

Užduotis

4/6

00:00:28

Apibendrinimas

5/6

00:00:55

Įvertinkite žiūrėtą mokymą

6/6

Klasės: 11, 12

Uždaviniai:

  1. susipažinti su svarbiausiais faktais apie J. Savickio gyvenimą ir kūrybą;
  2. pasiruošti kryptingiau analizuoti noveles.

Dėmesio! Epamokos yra įtrauktos į Nacionalinės Švietimo Agentūros (NŠA) skaitmeninių mokymo priemonių sąrašą ir atitinka reikalavimus keliamus skaitmeniniams mokymo(si) ištekliams, priemonėms, informacinių ir komunikacinių technologijų įrangai įsigyti ir mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijai tobulinti patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 1532

Atsiliepimai