Jurgio Savickio gyvenimo ir kūrybos apžvalga

 • 1.
  Įvadas
  0:00:23
 • 2.
  Jurgio Savickio gyvenimo kelias
  0:03:54
 • 3.
  J. Savickio kūrybos apžvalga
  0:05:35
 • 4.
  Užduotis
  0:00:28
 • 5.
  Apibendrinimas
  0:00:55


Klasės: 11, 12

Uždaviniai:

 1. Susipažinti su svarbiausiais faktais apie J. Savickio gyvenimą ir kūrybą;
 2. Pasiruošti kryptingiau analizuoti noveles.

Dėmesio! Epamokos yra įtrauktos į Nacionalinės Švietimo Agentūros (NŠA) skaitmeninių mokymo priemonių sąrašą ir atitinka reikalavimus keliamus skaitmeniniams mokymo(si) ištekliams, priemonėms, informacinių ir komunikacinių technologijų įrangai įsigyti ir mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijai tobulinti patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 1532

11 min.
+ Klausimai lektoriui

Pedagogas.lt

pedagogas.lt
Pedagogas.lt –tai nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo mokymai, kursai ir seminarai (webinarai) pedagogams.