Kalbos etiketas

 • 1.
  Instrukcija (mokytojui)
  0:00:17
 • 2.
  Kas yra kalbos etiketas?
  0:01:54
 • 3.
  Užduotis
  0:00:18
 • 4.
  Kalbos etiketo pavyzdžiai gyvenime
  0:05:12

Priskirti

Dėmesio! Ši Epamoka yra įtraukta į Nacionalinės Švietimo Agentūros (NŠA) skaitmeninių mokymo priemonių sąrašą ir atitinka reikalavimus keliamus skaitmeniniams mokymo(si) ištekliams, priemonėms, informacinių ir komunikacinių technologijų įrangai įsigyti ir mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijai tobulinti patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 1532

Klasė: 5, 6 

Pamokos tema: Kalbos etiketas

Uždaviniai: 1.Supažindinti su etiketo ir kalbos etiketo sąvokomis. 2. Aptarti pagrindines kalbos etiketo taisykles. 3. Paaiškinti, kam reikalingas kalbos etiketas.

Užduotys: Pateikiama viena užduotis mokinių turimoms žinioms nustatyti  - parašyti kuo daugiau žinomų kalbos etiketo taisyklių.
 

7 min.
+ Klausimai lektoriui

Žilvija Motusienė

zilvija motusiene

Lektorė

Esu lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja. Darbo patirtis mokykloje 15 metų.

Mokymai
11

Pedagogas.lt

pedagogas.lt
Pedagogas.lt –tai nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo mokymai, kursai ir seminarai (webinarai) pedagogams.