Kalbos kilmė

 • 1.
  Instrukcija (mokytojui)
  0:00:34
 • 2.
  Užduotis sužadinimui
  0:00:47
 • 3.
  Kalbos kilmės teorijos
  0:05:30
 • 4.
  Užduotis
  0:00:32
 • 5.
  Atsakymas
  0:01:36

Priskirti

Dėmesio! Ši Epamoka yra įtraukta į Nacionalinės Švietimo Agentūros (NŠA) skaitmeninių mokymo priemonių sąrašą ir atitinka reikalavimus keliamus skaitmeniniams mokymo(si) ištekliams, priemonėms, informacinių ir komunikacinių technologijų įrangai įsigyti ir mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijai tobulinti patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 1532

Klasė: 5, 6

Pamokos tema: Kalbos kilmė 

Uždaviniai: 1. Išsiaiškinti, kokių yra žmonių kalbos atsiradimo prielaidų.
2. Sudominti mokinius kalbos tyrinėjimu.

Užduotys: Pateikiamos dvi užduotys. Pirma skirta sužadinimui pamokos pradžioje: padiskutuoti grupėse; Antra užduotis, skirta apibendrinimui: atsakyti į klausimą, kokius esminius kalbos pasikeitimus vaizduoja nuotraukos.

Papildoma literatūra: Lietuvių kalbos kilmė ir unikalumas laida „Mokslo sriuba“ https://www.youtube.com/watch?v=1RUBJyaPdsw

Vertinimų komentarai

Aušra
Ačiū, puiku:)

9 min.
+ Klausimai lektoriui

Žilvija Motusienė

zilvija motusiene

Lektorė

Esu lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja. Darbo patirtis mokykloje 15 metų.

Mokymai
11

Pedagogas.lt

pedagogas.lt
Pedagogas.lt –tai nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo mokymai, kursai ir seminarai (webinarai) pedagogams.