Karolis Didysis

 • 1.
  Įvadas
  0:00:45
 • 2.
  Frankų valstybės įsikūrimas
  0:02:50
 • 3.
  Frankų valdovas – Karolis Didysis
  0:02:08
 • 4.
  Pirma užduotis
  0:00:11
 • 5.
  Frankų imperijos žlugimas
  0:00:56
 • 6.
  Apibendrinimas
  0:00:59
 • 7.
  Antra užduotis
  0:00:48

Priskirti

Klasė: 6

Uždaviniai:

 1. atskleisti, kaip susikūrė Frankų karalystė;
 2. paaiškinti, kodėl frankų valdovams buvo svarbi krikščionybė;
 3. apibūdinti žymiausio frankų valdovo Karolio Didžiojo asmenybę ir nuopelnus;
 4. nurodyti Frankų imperijos nuopelnus Europos politiniam, kultūriniam palikimui.

Klasės darbas:

pamokoje mokiniai susipažins kaip susikūrė frankų valstybė; paaiškins, kodėl frankų valdovams buvo svarbi krikščionybė; apibūdins Karolio Didžiojo asmenybę ir nurodys 3-5 jo nuopelnus; paaiškins kokią įtaką padarė Frankų imperija tolesnei Europos raidai.

Nuoroda: 

https://www.youtube.com/watch?v=ygW2TWlSrmg&ab_channel=BedtimeHistory

8 min.
+ Papildoma medžiaga
+ Klausimai lektoriui

Sigita Bračkienė

sigita brackiene

Lektorė

- Istorijos mokytoja metodininkė, turinti 26 metus darbo patirties.
- Apdovanota Klaipėdos miesto mero padėkos raštu už puikų mokinių paruošimą konkursams.

Mokymai
12

Pedagogas.lt

pedagogas.lt
Pedagogas.lt –tai nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo mokymai, kursai ir seminarai (webinarai) pedagogams.