Kas yra ekosistema?

 • 1.
  Įvadas
  0:00:31
 • 2.
  Ekologija
  0:02:06
 • 3.
  Individas, populiacija, bendrija, ekosistema
  0:03:20
 • 4.
  Pirma užduotis
  0:00:22
 • 5.
  Antra užduotis
  0:00:42
 • 6.
  Skirtingos sąlygos atskirose ekosistemose
  0:01:17
 • 7.
  Apibendrinimas
  0:00:54

Priskirti

Klasė: 8

Uždaviniai:

 1. suprasti, kas yra ekologija;
 2. gebėti paaiškinti, kokie yra ekologijos tyrimo lygmenys (individas, populiacija, bendrija ir ekosistema);
 3. išsiaiškinti, kokie komponentai sudaro ekosistemą bei atskirti natūralią ekosistemą nuo dirbtinės.
9 min.
+ Papildoma medžiaga
+ Klausimai lektoriui

Pedagogas.lt

pedagogas.lt
Pedagogas.lt –tai nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo mokymai, kursai ir seminarai (webinarai) pedagogams.