Kas yra etika?

 • 1.
  Instrukcija (mokytojui)
  0:00:34
 • 2.
  Kas yra etika?
  0:05:13
 • 3.
  Užduotis
  0:00:13
 • 4.
  Žmogaus sprendimai
  0:01:53
 • 5.
  Užduotis apie žmogaus sprendimus
  0:00:25
 • 6.
  Mūsų vertybės ir principai/užduoties atsakymas
  0:02:18
 • 7.
  Pamokos apibendrinimas
  0:00:43
 • 8.
  Įtvirtinimo užduotis
  0:00:34

Priskirti

Dėmesio! Ši Epamoka yra įtraukta į Nacionalinės Švietimo Agentūros (NŠA) skaitmeninių mokymo priemonių sąrašą ir atitinka reikalavimus keliamus skaitmeniniams mokymo(si) ištekliams, priemonėms, informacinių ir komunikacinių technologijų įrangai įsigyti ir mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijai tobulinti patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 1532

Klasė: 9

Uždaviniai: Žinoti, kas yra etika ir gebėti pritaikyti etikos žinias priimant teisingą sprendimą; Pateikti bent du argumentus, kuo šiuolaikiniam žmogui (jaunimui) naudingas etikos mokslas.

Užduotys: Nagrinėti Kazio Sajos knygos “…kurio nieks nemylėjo” recenziją. Dvi užduotys kūrybinės, vieną iš jų mokiniai galės pasirinkti. Trečioji užduotis skirta žinių įvirtinimui, kurioje mokiniai galės pritaikyti įgytas žinias nagrinėjant gyvenimišką situaciją.

Epamoką kūrė: Vilma Vipartienė, įgarsino Marija Serbintaitė.

Vertinimų komentarai

Kristina

Zina

Renata
Vaizdžiai, trumpai ir aiškiai.

Dana

Laima
Prasminga pamoka, įdomios užduotys. Ačiū.

Erika

Egidija
Lakoniškai ir įtaigiai. Ačiū. Tik pasitikslinčiau dėl Aristotelio knygos: ji, berods, vadinasi „Nikomacho etika".

Stasė

Laimutė
Daug informacijos. Įdomu.

Vilniaus
Puiku! Trumpai ir aiškiai? Yra informacijos ir praktinių užduočių.

Jūratė

11 min.
+ Papildoma medžiaga
+ Klausimai lektoriui

Vilma Vipartienė

Lektorė

faktai, partnerystės, narystės organizacijose ir pan.):
Dėsto dorinį ugdymą (etiką) Kelmės J.Graičiūno gimnazijoje ir Kelmės „Aukuro“ pagrindinėje mokykloje. Lektorė yra etikos mokytoja metodininkė,

Mokymai
5

Pedagogas.lt

pedagogas.lt
Pedagogas.lt –tai nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo mokymai, kursai ir seminarai (webinarai) pedagogams.