Kas yra etika? | Epamokos.pedagogas.lt

Kas yra etika?

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

Instrukcija (mokytojui)

1/9

00:00:34

Kas yra etika?

2/9

00:05:13

Užduotis

3/9

00:00:13

Žmogaus sprendimai

4/9

00:01:53

Užduotis apie žmogaus sprendimus

5/9

00:00:25

Mūsų vertybės ir principai/užduoties atsakymas

6/9

00:02:18

Pamokos apibendrinimas

7/9

00:00:43

Įtvirtinimo užduotis

8/9

00:00:34

Įvertinkite žiūrėtą mokymą

9/9

Dėmesio! Ši Epamoka yra įtraukta į Nacionalinės Švietimo Agentūros (NŠA) skaitmeninių mokymo priemonių sąrašą ir atitinka reikalavimus keliamus skaitmeniniams mokymo(si) ištekliams, priemonėms, informacinių ir komunikacinių technologijų įrangai įsigyti ir mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijai tobulinti patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 1532

Klasė: 9

Uždaviniai: Žinoti, kas yra etika ir gebėti pritaikyti etikos žinias priimant teisingą sprendimą; Pateikti bent du argumentus, kuo šiuolaikiniam žmogui (jaunimui) naudingas etikos mokslas.

Užduotys: Nagrinėti Kazio Sajos knygos “…kurio nieks nemylėjo” recenziją. Dvi užduotys kūrybinės, vieną iš jų mokiniai galės pasirinkti. Trečioji užduotis skirta žinių įvirtinimui, kurioje mokiniai galės pritaikyti įgytas žinias nagrinėjant gyvenimišką situaciją.

Epamoką kūrė: Vilma Vipartienė, įgarsino Marija Serbintaitė.

Lektoriai

Marija Serbintaitė

Marija Serbintaitė

5 metus dirbusi istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytoja. Skaitmeninių projektuvų vadovė švietimui.

Daugiau apie lektorių

Vilma Vipartienė

Vilma Vipartienė

faktai, partnerystės, narystės organizacijose ir pan.): Dėsto dorinį ugdymą (etiką) Kelmės J.Graičiūno gimnazijoje ir Kelmės „Aukuro“ pagrindinėje mokykloje. Lektorė yra etikos mokytoja metodininkė,

Daugiau apie lektorių

Mokymo medžiaga

Papildomai gaunate

  • Papildoma medžiaga
  • Klausimai lektoriui

Atsiliepimai