Kas yra istorija?

 • 1.
  Įžanga ir užduotis
  0:00:49
 • 2.
  Užduoties atsakymas ir dėstymas/kas yra istorija
  0:01:24
 • 3.
  Užduotis
  0:00:53

Priskirti

Dėmesio! Ši Epamoka yra įtraukta į Nacionalinės Švietimo Agentūros (NŠA) skaitmeninių mokymo priemonių sąrašą ir atitinka reikalavimus keliamus skaitmeniniams mokymo(si) ištekliams, priemonėms, informacinių ir komunikacinių technologijų įrangai įsigyti ir mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijai tobulinti patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 1532

Klasė: 7 (tinka 5, 6)

Pamokos tema: Kas yra istorija? 

Uždaviniai: 1. Aptarti kas yra istorija bei argumentuoti, kodėl istorija svarbi ir įdomi. 2. Priminti pagrindines istorijai giminingas mokslo šakas bei istorikų keliamus klausimus.

Užduotys: 1. Diskusija. Sutarti bendrą istorijos sąvokos apibrėžimą. 2. Užrašuose pasižymėti 3 žinomas istorines asmenybes, pasirinkimus argumentuoti, remiantis pagrindiniais istorikų klausimais.

Vertinimų komentarai

Alicija
Šiolaikiška, įdomu ir labai prrimtina.

Aurelija
puiku

3 min.
+ Klausimai lektoriui

Gintarė Tytmonienė

gintare tytmoniene

Lektorė

Istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytoja metodininkė. Dorinio ugdymo (etikos) mokytoja.

Mokymai
14

Pedagogas.lt

pedagogas.lt
Pedagogas.lt –tai nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo mokymai, kursai ir seminarai (webinarai) pedagogams.