Kas yra muzika?

 • 1.
  Kas yra muzika?
  0:03:48
 • 2.
  Užduotis
  0:00:39
 • 3.
  Žinių apibendrinimas
  0:01:28

Priskirti

Dėmesio! Ši Epamoka yra įtraukta į Nacionalinės Švietimo Agentūros (NŠA) skaitmeninių mokymo priemonių sąrašą ir atitinka reikalavimus keliamus skaitmeniniams mokymo(si) ištekliams, priemonėms, informacinių ir komunikacinių technologijų įrangai įsigyti ir mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijai tobulinti patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 1532

Klasė: 5, 6

Pamokos tema: Kas yra muzika?

Uždaviniai: pasidalinti mintimis, kas yra muzika, ką ji reiškia žmogaus gyvenime, pateikti garsių menininkų mintis apie muziką.

Užduotis: dirbant grupėse, sukurti muzikos apibrėžimą, kūrybiškai apipavidalinti ir pristatyti klasėje. 

05 min + klausimai lektoriui
(Nėra balsų)

KOMENTARAI
0
PERŽIŪROS
32

Violeta Serbintienė

violeta serbintiene

LEKTORĖ

Muzikos mokytoja metodininkė, turiu 31 metų muzikos mokymo patirtį mokykloje, muzikos mokau 5-12 klasėse.

Mokymai
21

Pedagogas.lt

pedagogas.lt
Pedagogas.lt –tai nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo mokymai, kursai ir seminarai (webinarai) pedagogams.