Katekizmas

 • 1.
  Įvadas
  0:00:29
 • 2.
  „Katekizmo“ lietuviškos prakalbos analizė
  0:09:56
 • 3.
  Užduotis
  0:00:37
 • 4.
  Apibendrinimas
  0:02:02

Priskirti

Klasės: 11, 12

Uždaviniai:

 1. išanalizuoti Martyno Mažvydo „Katekizmo“ lietuvišką pratarmę;
 2. pritaikyti žinias rašant literatūrinio rašinio pastraipą.

Klasės darbas:

pamokoje mokiniai analizuos Martyno Mažvydo „Katekizmo“ lietuvišką pratarmę. Atlikę užduotis pasiruoš rašyti literatūrinio rašinio pastraipą, remdamiesi analizuotu tekstu.

13 min.
+ Papildoma medžiaga
+ Klausimai lektoriui

Pedagogas.lt

pedagogas.lt
Pedagogas.lt –tai nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo mokymai, kursai ir seminarai (webinarai) pedagogams.