Klausa

 • 1.
  Instrukcija (mokytojui)
  0:00:21
 • 2.
  Užduotis su atsakymu (M. K. Čiurlionis)
  0:02:52
 • 3.
  Užduotis su pavyzdžiais ir įsivertinimas
  0:03:18

Priskirti

Dėmesio! Ši Epamoka yra įtraukta į Nacionalinės Švietimo Agentūros (NŠA) skaitmeninių mokymo priemonių sąrašą ir atitinka reikalavimus keliamus skaitmeniniams mokymo(si) ištekliams, priemonėms, informacinių ir komunikacinių technologijų įrangai įsigyti ir mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijai tobulinti patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 1532

Klasė: 8

Pamokos tema: Klausa

Uždaviniai: suteikti informaciją apie klausą, žiūrint radijo vaidinimą ir begarsį filmą klausą lyginti su rega.

 

Vertinimų komentarai

Audronė
Ačiū.

Lina

Marija

Laimutė

6 min.
+ Klausimai lektoriui

Violeta Serbintienė

violeta serbintiene

Lektorė

Muzikos mokytoja metodininkė, turiu 31 metų muzikos mokymo patirtį mokykloje, muzikos mokau 5-12 klasėse.

Mokymai
40

Pedagogas.lt

pedagogas.lt
Pedagogas.lt –tai nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo mokymai, kursai ir seminarai (webinarai) pedagogams.