Krikščionybę reikia keisti

 • 1.
  Įvadas
  0:01:02
 • 2.
  Reformacijos pradžia
  0:05:22
 • 3.
  Pirma užduotis
  0:00:47
 • 4.
  Reformacijos įtaka Katalikų bažnyčiai ir Europos visuomenei
  0:01:37
 • 5.
  Apibendrinimas
  0:01:08
 • 6.
  Antra užduotis
  0:01:26

Priskirti

Klasė: 6

Užadviniai:

 1. nurodyti reformacijos priežastis;
 2. susipažinti su reformacijos metu atsiradusiu nauju tikėjimu ir jo atšakomis;
 3. 3-5 požymiais palyginti katalikų ir protestantų tikėjimų skirtumus;
 4. nurodyti, kaip reformacija paskatino keistis Katalikų bažnyčią ir kokią įtaką tai turėjo Europos visuomenei.

Klasės darbas:

pamokoje mokiniai susipažins su reformacijos pradžia; katalikų bažnyčios ydomis, kurios paskatino reformacijos pradžią. Susipažins su atsiradusiu protestantizmo tikėjimu ir pagrindinėmis jo atšakomis; nurodys katalikų ir protestantų tikėjimo skirtumus. Paaiškins, kaip reformacija paskatino keistis Katalikų bažnyčią; kokią įtaką Europos visuomenei turėjo reformacija.

Vertinimų komentarai

Tomas

11 min.
+ Papildoma medžiaga
+ Klausimai lektoriui

Sigita Bračkienė

sigita brackiene

Lektorė

- Istorijos mokytoja metodininkė, turinti 26 metus darbo patirties.
- Apdovanota Klaipėdos miesto mero padėkos raštu už puikų mokinių paruošimą konkursams.

Mokymai
12

Pedagogas.lt

pedagogas.lt
Pedagogas.lt –tai nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo mokymai, kursai ir seminarai (webinarai) pedagogams.