Kruonio HAE

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

Įvadas

1/9

00:00:21

Kruonio HAE

2/9

00:01:40

Kruonio HAE statyba ir plėtra

3/9

00:02:08

Pirma užduotis

4/9

00:00:48

Kruonio HAE reikšmė Lietuvos energetiniam ūkiui

5/9

00:01:30

Antra užduotis

6/9

00:00:14

Kruonio HAE perspektyvos

7/9

00:02:21

Apibendrinimas

8/9

00:01:37

Įtvirtinimo užduotis

9/9

00:00:55

Klasė: 10

Uždavinai:

  1. mokėti apibūdinti Kruonio HAE 5-7 ypatumais;
  2. įvertinti jos svarbą Lietuvos energetiniam ūkiui.