Kryžiumi ir kalaviju

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

Įvadas

1/6

00:00:42

Kryžiaus žygiai į Pabaltijį

2/6

00:03:13

Pirma užduotis

3/6

00:00:09

Pagrindiniai mūšiai su kalavijuočiais ir kryžiuočiais

4/6

00:02:21

Antra užduotis

5/6

00:00:27

Apibendrinimas

6/6

00:01:16

Klasė: 8

Uždaviniai:

  1. atskleisti kryžiaus žygių į baltų kraštus priežastis, nurodant 3-4 priežastis;
  2. apibūdinti 2-3 svarbiausias baltų kovas prieš Vokiečių ordiną;
  3. nurodyti kovų reikšmę Lietuvos valstybės susikūrimui.

Klasės darbas:

pamokoje mokiniai susipažins su kryžiaus žygių į Pabaltijį priežastimis; paaiškins kokios priežastys lėmė skirtingus kalavijuočių ir kryžiuočių veiksmus kariaujant su pagonimis; kaip siekiant kovoti su išorės priešais, kūrėsi Lietuvos valstybė.

Mokymo medžiaga

Papildomai gaunate

  • Papildoma medžiaga
  • Klausimai lektoriui