Kryžiumi ir kalaviju

 • 1.
  Įvadas
  0:00:42
 • 2.
  Kryžiaus žygiai į Pabaltijį
  0:03:13
 • 3.
  Pirma užduotis
  0:00:09
 • 4.
  Pagrindiniai mūšiai su kalavijuočiais ir kryžiuočiais
  0:02:21
 • 5.
  Antra užduotis
  0:00:27
 • 6.
  Apibendrinimas
  0:01:16

Priskirti

Klasė: 8

Uždaviniai:

 1. atskleisti kryžiaus žygių į baltų kraštus priežastis, nurodant 3-4 priežastis;
 2. apibūdinti 2-3 svarbiausias baltų kovas prieš Vokiečių ordiną;
 3. nurodyti kovų reikšmę Lietuvos valstybės susikūrimui.

Klasės darbas:

pamokoje mokiniai susipažins su kryžiaus žygių į Pabaltijį priežastimis; paaiškins kokios priežastys lėmė skirtingus kalavijuočių ir kryžiuočių veiksmus kariaujant su pagonimis; kaip siekiant kovoti su išorės priešais, kūrėsi Lietuvos valstybė.

Vertinimų komentarai

Rolanas
Video medžiaga neatitiko pasakojimo.

Tomas

8 min.
+ Papildoma medžiaga
+ Klausimai lektoriui

Pedagogas.lt

pedagogas.lt
Pedagogas.lt –tai nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo mokymai, kursai ir seminarai (webinarai) pedagogams.