Laiko istorija

 • 1.
  Instrukcija (mokytojui)
  0:00:21
 • 2.
  Dėstymas/Laiko skaičiavimo būdai
  0:04:39
 • 3.
  Užduotis
  0:00:22
 • 4.
  Užduoties atsakymas
  0:00:42

Priskirti

Dėmesio! Ši Epamoka yra įtraukta į Nacionalinės Švietimo Agentūros (NŠA) skaitmeninių mokymo priemonių sąrašą ir atitinka reikalavimus keliamus skaitmeniniams mokymo(si) ištekliams, priemonėms, informacinių ir komunikacinių technologijų įrangai įsigyti ir mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijai tobulinti patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 1532

Klasė: 7 (tinka 5 ir 6)

Pamokos tema: Laiko istorija

Uždavinys: Susipažinti su laiko skaičiavimo būdais istorijos kontekste

Užduotys: 1. Diskusija. Kaip žmonės skaičiavo laiką, stebėdami gamtą. 2. Kodėl Lietuvos istorijos epochų ribos tik iš dalies sutampa su pasaulio istorijos periodizacija.

 

06 min + klausimai lektoriui
(Nėra balsų)

KOMENTARAI
0
PERŽIŪROS
55

Gintarė Tytmonienė

gintare tytmoniene

LEKTORĖ

Istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytoja metodininkė. Dorinio ugdymo (etikos) mokytoja.

Mokymai
7

Pedagogas.lt

pedagogas.lt
Pedagogas.lt –tai nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo mokymai, kursai ir seminarai (webinarai) pedagogams.