Leksika. Senieji ir naujieji žodžiai

 • 1.
  Instrukcija (mokytojui)
  0:00:36
 • 2.
  Užduotis
  0:00:20
 • 3.
  Užduoties atsakymas
  0:00:15
 • 4.
  Kalbos kaita
  0:04:17
 • 5.
  Naujažodžiai
  0:00:53
 • 6.
  Užduotis žinių įtvirtinimui
  0:00:37
 • 7.
  Užduoties atsakymas
  0:00:06
 • 8.
  Skoliniai
  0:01:23

Priskirti

Dėmesio! Ši Epamoka yra įtraukta į Nacionalinės Švietimo Agentūros (NŠA) skaitmeninių mokymo priemonių sąrašą ir atitinka reikalavimus keliamus skaitmeniniams mokymo(si) ištekliams, priemonėms, informacinių ir komunikacinių technologijų įrangai įsigyti ir mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijai tobulinti patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 1532

Klasė: 5, 6

Pamokos tema: Leksika. Senieji ir naujieji žodžiai

Uždaviniai: 1. Aptarti leksikos sąvoką.  2. Išmokyti, kokie žodžiai vadinami senaisiais, kokie naujaisias. 3. Ugdyti suvokimą, kad mūsų kalba nuolat kinta.
4. Paaiškinti istorizmo, archaizmo, naujažodžio sąvokas. Mokyti atpažinti, kuriai grupei priklauso žodis.

Užduotys: Pateikiamos dvi užduotys:

I. Užduotis: Diskusija
II. Užduotis: Reikia suskirstyti duotus žodžius į tris grupes: istorizmus, archaizmus ir naujažodžius.

Papildoma literatūra: Siūloma perskaityti Algirdo Sabaliausko knygą  „IŠ KUR JIE?“.

Nebevartojamų lietuviškų žodžių sąrašas:https://kalbosreceptai.lt/ar-zinote-kurie-lietuviu-kalbos-zodziai-jau-yra-mire/

Naujažodžių duomenynas : http://naujazodziai.lki.lt/ 

Užduotys mokiniams leksikos mokymui: http://lituanistusamburis.lt/wp-content/uploads/2015/12/Leksikos-mokymo-problemos-ir-rekomendacijos.pdf

Vertinimų komentarai

Raimonda

8 min.
+ Klausimai lektoriui

Žilvija Motusienė

zilvija motusiene

Lektorė

Esu lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja. Darbo patirtis mokykloje 15 metų.

Mokymai
11

Pedagogas.lt

pedagogas.lt
Pedagogas.lt –tai nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo mokymai, kursai ir seminarai (webinarai) pedagogams.